Hướng Dẫn Cài Đặt Game

Hướng Dẫn Cài Đặt Game


Bước 1. Nhấp vào Nút Download như hình:Bước 2. Nhấp vào Link tải Game-->

Bước 3. Giải Nén Tệp Game-->

Bước 4. Vào Game-->

Cuối cùng, team Yêu Thiên Long chúc các hạ chơi game vui vẻ.