Hướng Dẫn Nạp Bạc

Hướng Dẫn Nạp Bạc


1. Click vào Nạp Thẻ như hình:


-->

2. Chọn 1 trong 5 hình thức nạp thẻ như hình:


-->

3. Mỗi hình thức nạp đều có hướng dẫn nạp cụ thể bên dưới khi chọn


Mọi khó khăn khi nạp bạc vui lòng gửi tin nhắn cho kỹ thuật viên hỗ trợ 24/7: